Giới thiệu Trung tâm QPAN

Giới thiệu trung tâm

Trung tâm GDQP&AN thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/1/2015 với quy mô đào tạo 30.000SV. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 3387/QĐ-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương. Đây cũng là đơn vị thực hiện chức năng giáo dục GDQP&AN cho sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có diện tích 10 hecta đặt tại cơ sở đào tạo Hà Nam được quy hoạch phân khu chức năng khoa học, đáp ứng yêu cầu đào tạo và rèn luyện.