Tổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 28/09/2019, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết khóa học GDQP&AN cho 980 sinh viên hệ Đại học K14 (Đợt 1) Trường Đại học Công nghiệp hà Nội năm học 2019-2020.

Trong thời gian học tập và rèn luyện, sinh viên đã được truyền thụ những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, cũng như công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trật tự trong tình hình mới. Song song với đó, sinh viên được rèn luyện bản thân lối sống, học tập và làm việc theo đúng điều lệnh quân đội, tham gia các sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Kết thúc khóa học, 100% sinh viên tham gia học đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và an ninh, trong đó có 104 SV đạt loại giỏi, (chiếm 11%), 727 SV đạt loại khá (chiếm 74%), 149 SV đạt loại trung bình (chiếm 15%).

Dưới đây là một số hình ảnh của sinh viên trong quá trình học tập

Tổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • Thứ Năm, 15:01 03/10/2019

Tags: