Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)

Sáng ngày 15/08/2019, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đón nhận gần 400 Học sinh-Sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình vào học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh; liên kết Giáo dục Quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Sáng ngày 15/08/2019, Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đón nhận gần 400 học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo đúng phân luồng của Bộ.

Những hàng xe nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên của Trung tâm GDQP&AN, những khuôn mặt hồ hởi, hào hứng khi được thăm quan cơ sở khang trang của Trung tâm. Học sinh - sinh viên thể hiện đã được chuẩn bị tốt về tư tưởng, xác định tốt tinh thần, thái độ trách nhiệm học tập và rèn luyện khi đến Trung tâm.

Ngay trong buổi sáng, Trung tâm đã tiến hành biên chế học sinh - sinh viên theo các Tiểu đội, Trung đội và Đại đội theo đúng quy định.

Một số hình ảnh trong buổi đón nhận học sinh - sinh viên

Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)

  • Thứ Năm, 14:23 15/08/2019

Tags: