Kết thúc khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh đợt 7 năm học 2018-2019

Sau thời gian học tập từ ngày 04/03/2019 đến 30/03/2019, 782 sinh viên hệ đại học chính quy ngành Cơ khí và ngành CN Thực phẩm, KT Môi trường thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã kết thúc khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) đợt 7 năm học 2018-2019.

Khoá học GDQP&AN đã hoàn thành các nội dung, chương trình giáo dục theo đúng quy định. Các nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh đều được các đồng chí giảng viên của Trung tâm nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng cụ thể, tỷ mỷ, chu đáo, trước khi bước vào tổ chức huấn luyện đều được thông qua trước Ban Giám đốc Trung tâm, nên chất lượng bài giảng đều đạt được kết quả đề ra. Thông qua kiểm tra các nội dung đã phản ánh trung thực, khách quan kết quả và chất lượng học tập của khoá học. Kết quả khóa học phản ánh đúng chất lượng đào tạo, huấn luyện, cụ thể:: 782 SV đủ điều kiện cấp chứng chỉ, trong đó: 113 SV đạt loại Giỏi; 524 SV đạt loại Khá và 145 SV đạt loại Trung Bình.

Kết thúc khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh đợt 7 năm học 2018-2019

  • Thứ Bảy, 14:35 30/03/2019

Tags: