Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2, năm học 2021-2022)

Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2, năm học 2021-2022)

Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2, năm học 2021-2022)Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 2, năm học 2021-2022). Chi tiết theo file đính kèm Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN K16.Đợt 2.pdf

  • Thứ Năm, 08:24 28/10/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Trung tâm GDQP&AN tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN các Trung tâm GDQP&AN lần thứ 5, năm 2019

Thứ Tư, 14:58 30/10/2019

Tổng kết khóa học GDQP&AN hệ Đại học K14 (Đợt 1) năm học 2019-2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 15:01 03/10/2019

Đón sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình học GDQP&AN (Đợt 1 năm học 2019-2020)

Thứ Năm, 14:23 15/08/2019

Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng ném sinh viên Hà Nội mở rộng - Cúp Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2019

Thứ Hai, 13:06 01/04/2019

Các bài đã đăng

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội học GDQP&AN (K16.Đợt 2, năm học 2021-2022)

Thứ Năm, 08:49 28/10/2021

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội học GDQP&AN (K16.Đợt 1, năm học 2021-2022)

Thứ Năm, 17:05 30/09/2021

Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN sinh viên hệ Đại học K16 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Đợt 1, năm học 2021-2022)

Thứ Tư, 14:05 29/09/2021

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học GDQP&AN (Đợt 2, năm học 2021-2022)

Thứ Năm, 14:00 23/09/2021

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học GDQP&AN (Đợt 1, năm học 2021-2022)

Thứ Tư, 13:27 01/09/2021

Quy định học trực tuyến môn học GDQP&AN

Thứ Tư, 08:00 01/09/2021

Video giới thiệu