Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

Ngày 10/12/2020, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội thao các môn Thể thao Quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp là hoạt động thường niên theo từng đợt học của Trung tâm GDQP&AN. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi cho các em sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao hiệu quả học tập. Đặc biệt, Hội thao các môn Thể thao Quốc phòng phối hợp là cơ sở nhằm đánh giá việc tổ chức dạy và học GDQP&AN, rút ra những kinh nghiệm để nâng cao trình độ quản lý, giảng dạy, tổ chức thực hiện tốt nội dung chương trình môn học, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chất lượng.

Hội thao diễn ra với nhiều nội dung như: Gấp xếp quân tư trang; Bắn súng; Chạy vũ trang; Bóng đá.. tạo không khí sôi nổi trong toàn trung tâm. Các nội dung diễn ra đảm bảo an toàn, thành tích cao.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.Hội thao các môn thể thao quốc phòng phối hợp cho SInh viên hệ ĐH K15 (Đợt 2) năm học 2020-2021 học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN.

  • Thứ Ba, 13:59 15/12/2020

Tags: