Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN đợt 1 năm học 2018-2019

1.Thời gian: Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 29/09/2018

2.Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN, Cơ sở 3, TP Phủ Lý, Hà Nam

3.Các lớp theo tiến độ

Đại học K13.CĐT1

Đại học K13.CĐT2

Đại học K13.CĐT3

Đại học K13.Ôtô1

Đại học K13.Ôtô2

Đại học K13.Ôtô3

Đại học K13.Ôtô4

Đại học K13.Ôtô5

Đại học K13.Ôtô6

Đại học K13.Ôtô7

Đại học K13.KTPM1

Đại học K13.KTPM2 ĐH K13-KTPM3

  • Thứ Sáu, 08:33 31/08/2018

Tags: