Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học tuần từ 23/03/2020 đến 05/04/2020

Thực hiện thông báo số 45/TB-ĐHCN của Nhà trường về việc triển khai kế hoạch công tác từ ngày 23/03/2020 đến 05/04/2020;

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh thông báo các lớp học Giáo dục Quốc phòng và an ninh hệ Cao đăng K21 (Đợt 5 năm học 2019-2020) dừng các hoạt động dạy học trực tiếp trên lớp (Trước khi học trực tiếp trở lại, Trung tâm sẽ cso thông báo vào Thứ Sáu của tuần liền trước).

Yêu cầu Sinh viên tự ôn luyện theo các nội dung giáo viên đã triển khai trên lớp. Các đơn vị Phòng, Khoa chủ động quản lý, theo dõi và nắm bắt tình hình sức khỏe viên chức, người lao động báo cáo Nhà trường theo quy định.

  • Thứ Hai, 14:15 23/03/2020

Tags: