Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học tuần từ 06/04/2020 đến 19/04/2020

Thực hiện thông báo số 59/TB-ĐHCN của Nhà trường về việc triển khai kế hoạch công tác từ ngày 06/04/2020 đến 19/04/2020;

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh thông báo các lớp học Giáo dục Quốc phòng và an ninh hệ Cao đăng K21 (Đợt 5 năm học 2019-2020) tiếp tục nghỉ học (Trước khi học trực tiếp trở lại, Trung tâm sẽ có thông báo vào Thứ Sáu của tuần liền trước).

Yêu cầu Sinh viên tự ôn luyện theo các nội dung giáo viên đã triển khai trên lớp. Các đơn vị thuộc Trung tâm chủ động quản lý, theo dõi và nắm bắt tình hình sức khỏe viên chức, người lao động báo cáo Nhà trường theo quy định.

  • Chủ Nhật, 17:46 05/04/2020

Tags: