Kết quả học tập GDQP&AN hệ ĐH K13 (Đợt 1) năm học 2018-2019

Danh sách công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-TT.GDQP&AN ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm GDQP&AN.

tải về tại đây

  • Thứ Tư, 13:44 03/10/2018

Tags: