Kết quả học tập GDQP&AN hệ Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2019-2020

Ngày 29/07/2020, Trung tâm GDQP&AN xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 1.100 sinh viên hệ Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2019-2020

Kết quả học tập GDQP&AN hệ Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2019-2020/media/29/uffile-upload-no-title29596.pdf

Tổng số 1.100 sinh viên hệ Đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân học GDQP&AN được cấp chứng chỉ năm học 2019-2020, trong đó xếp loại:

Xuất sắc: 02 sinh viên

Giỏi: 678 sinh viên

Khá: 413 sinh viên

Trung bình: 7 sinh viên.

  • Thứ Tư, 10:35 29/07/2020

Tags: